5 otázek pro Martina Janušku

Zeptali jsme se doc. Ing. Martina Janušky, Ph.D., co si myslí o optimalizaci procesů a kde se firmy nejčastěji dopouštějí chyb. Martin Januška působí na Západočeské univerzitě a dlouhodobě se zabývá oblastmi modelování procesů, optimalizace technologických procesů, metodami průmyslového inženýrství, projektovým řízením, řízením rizik a manažerským rozhodováním. Kromě působení v univerzitním prostředí má rozsáhlé znalosti z mezinárodních rozvojových projektů zejména ve veřejném sektoru. Je držitelem veškerých existujících certifikací v oblasti projektového managementu v rámci metodiky PRINCE2 a řady dalších relevantních certifikací v tomto oboru. V podnikové praxi se zabývá optimalizací podnikových procesů a analýzami ve firmách.

Nyní jsme společně v rámci Brain4Industry Academy připravili také kurz Jak optimalizovat procesy a připravit se na digitalizaci (pro malé s třední podniky zdarma). Podívejte se na krátký rozhovor.

Proč je podle vás optimalizace procesů klíčová pro firmy, které chtějí úspěšně projít digitalizací?

Optimalizace procesů je dle mého názoru zásadní pro všechny firmy bez ohledu na to, zda chtějí projít digitalizací či nikoliv. Je to prostě cesta, jak zvyšovat efektivitu.  

Co považujete za nejčastější chyby, kterých se firmy při optimalizaci procesů dopouštějí?

Dle mých zkušeností je nejhrubší chybou úspora na lidech. Je tam sice vidět okamžitá úspora, ovšem přetížené týmy či oddělení se do roka rozpadají, jakmile se objeví první onemocnění či dovolené.  

Můžete uvést konkrétní příklad firmy nebo projektu, kde optimalizace procesů vedla k významným zlepšením? Je něco, čeho jste se přímo sám účastnil?

Účastnil jsem se několika procesních auditů ve státní správě, kde se nám podařilo identifikovat řadu paralelních procesů, které bylo možné následně plně eliminovat. A zároveň řadu zaměstnanců, kteří byli vytíženi na méně jak 50 %. 

Co se naučím, pokud se vydám na kurz Jak optimalizovat procesy a připravit se na digitalizaci? Můžete nám přiblížit, jaké hlavní oblasti nebo témata kurz pokrývá?

Kurz pokrývá základní nástroje pro optimalizaci procesů od analytických nástrojů, hledajících úzká místa, přes rychlé jednorázové nástroje optimalizace, které jsou relativně jednoduché na implementaci a přinášejí okamžitý efekt až po představení komplexnějších podnikových filozofií sloužících k trvalému zlepšování procesů. 

Máte už teď nějaký tip nebo vychytávku pro optimalizaci procesů, abychom nalákali ty, kteří o kurzu teprve uvažují?

Základním nástrojem, který bych doporučil je 5S – jinými slovy, ukliďte si, ať je vidět. Z mého pohledu je to nejjednodušeji implementovatelný nástroj, který přináší velké úspory. Z pohledu cena výkon zcela bezkonkurenční.