Často kladené dotazy

Zde naleznete odpovědi pro často kladené dotazy. Pokud jste zde nenašli, co hledáte, neváhejte nás prosím kontaktovat na academy@brain4industry.cz.

O Brain4Industry Academy

Jaký je hlavní cíl Brain4Industry Academy?

Hlavním cílem Brain4Industry Academy je poskytovat kvalitní vzdělávání zaměřené na přenos znalostí a technologií do praxe. Chceme posouvat úroveň digitalizace zejména v malých a středních podnicích a zvyšovat tak jejich konkurenceschopnost.

Co je to Brain4Industry Academy?

Jde o jednu ze služeb konsorcia Brain4Industry (B4I), což je sdružení výzkumných organizací a technologických firem. Toto sdružení pomáhá malým a středním výrobním podnikům využívat inovativní digitální řešení, aditivní výrobní systémy, umělou inteligenci a doprovodné vzdělávací a poradenské služby. Díky dotacím EU poskytuje své služby zdarma nebo za velmi výhodných podmínek. Členy konsorcia jsou Fyzikální ústav AV ČR, laserové centrum HiLASE, Středočeské inovační centrum (SIC), Cardam s.r.o., Ústav termomechaniky AV ČR a STAR Research & Innovation Cluster.

Jaké oblasti pokrývá Brain4Industry Academy?

Naše kurzy se zaměřují na digitalizaci, aditivní technologie (3D tisk), vývoj produktu, ale i na měkké dovednosti nezbytné pro inovace (např. risk nebo change management).

Jaké jsou hlavní výhody kurzů poskytovaných v rámci Brain4Industry Academy? 

  • Malé a střední podniky mohou kurzy získat zcela zdarma, nebo s minimálním doplatkem.
  • Díky expertnímu zázemí zapojených výzkumných organizací a technologických firem dokážeme připravit kurzy, které pokryjí široké spektrum oblastí nezbytných pro zavádění technologických inovací ve firmách, od optimalizace procesů až po technická řešení.
  • Vedle vzdělávání vám dokážeme pomoci např. s digitalizací či vývojem produktu, nebo poradit s financováním, to vše díky příspěvku Evropské unie za velmi výhodných podmínek.

Praktické informace

Kde probíhají kurzy B4I Academy?

Kurzy probíhají v Inovačním Centru Brain4Industry, které se nachází v Dolních Břežanech nedaleko Prahy. Adresa je Za Radnicí 933, 252 41 Dolní Břežany. Budova poskytuje jedinečné zázemí pro digitalizaci, aditivní technologie a vývoj produktů. Disponuje řadou 3D tiskáren jak pro plasty, tak pro kovy.

Jak se k vám dostanu a kde můžu zaparkovat? 

  • Pro cestu autem můžete použít např. sjezd z Pražského okruhu (D0) na Písnici/Dolní Břežany. Inovační centrum se nachází hned vedle budovy obecního úřadu (Za Radnicí 933). Parkování je možné přímo před budovou Inovačního centra a obecního úřadu dle aktuálního ceníku nebo v parkovacím domě (za poplatek 50 Kč/den). Parkovací dům je vzdálen od Inovačního centra cca 5 minut chůze. Pro přesnou lokalitu prosím klikněte sem, více informací o parkování najdete zde.
  • Pro cestu autobusem využijte bus linky č. 333 z Kačerova (metro C) nebo bus č. 341 z nádraží Modřany.

Jak se mohu přihlásit a získat více informací?

Pro přihlášení stačí vyplnit registrační formulář k příslušnému kurzu. Ozveme se Vám zpět, abychom společně podepsali smlouvu o poskytnutí vzdělávacích služeb, a domluvili se na praktické organizaci kurzu. Pokud byste potřebovali zjistit více informací, neváhejte nás prosím kontaktovat na academy@brain4industry.cz.

Je možné upravit nabízený kurz na míru?

Určitě ano. Pokud se vám kurz líbí, ale potřebujete ho upravit podle potřeb své firmy, neváhejte nás prosím kontaktovat. Malé i střední podniky mohou i zde využít výhodné financování v rámci režimu de minimis. Pro větší firmy vytvoříme nabídku dle počtu účastníků.

Financování kurzů

Jaké jsou možnosti financování kurzů Brain4Industry Academy? 

Brain4Industry je součástí sítě EDIH (European Digital Innovation Hub), což malým a středním podnikům umožňuje čerpat většinu kurzů zdarma (v režimu de minimis), nebo s minimálním doplatkem. Konkrétní cena či výše doplatku je uvedena u každého kurzu. Kurzy jsou na komerční bázi dostupné samozřejmě i pro větší firmy. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Co musím udělat pro to, abych mohl čerpat kurz ZDARMA? 

Pro využití podpory de minimis stačí podepsat smlouvu o poskytnutí vzdělávacích služeb. My se pak postaráme o zápis do státního registru de minimis. Podmínkou pro poskytnutí dotace je také vyplnění tzv. Digital Maturity Assessment – jde o dotazník vyžadovaný Evropskou unií, který vám pomůže zhodnotit úroveň digitalizace ve vaší firmě.

Kdo může čerpat kurzy zdarma v režimu de minimis?

Podporu de minimis mohou čerpat malé a střední podniky (MSP), včetně OSVČ, a malé podniky se střední tržní kapitalizací (tzv. small mid-caps), které zaměstnávají méně než 499 osob a které jsou daňovými rezidenty České republiky.

Co je to podpora de minimis?

De minimis je latinský výraz, který v ekonomickém kontextu označuje pravidlo stanovené Evropskou unií pro poskytování veřejné podpory malým a středním podnikům (MSP).

Podle tohoto pravidla mohou MSP přijímat finanční podporu od veřejných institucí, aniž by tato podpora byla považována za narušení hospodářské soutěže v rámci EU.
Pravidlo de minimis stanovuje maximální částku veřejné podpory, kterou může podnik od veřejných institucí obdržet za určité období (obvykle tři finanční roky). Tato částka je stanovena na 300 000 eur pro jakýkoli subjekt a libovolné období tří po sobě jdoucích finančních let.

Taková podpora může být poskytnuta například formou dotací, úvěrů, daňových úlev nebo jiných forem finančních výhod. Podniky jsou povinny informovat poskytovatele veřejné podpory o veškeré podpoře, kterou obdrží, aby se zajistilo dodržení pravidla de minimis. Čerpání podpory se zapisuje do tzv. registru de minimis.

Co je to EDIH? 

EDIH je zkratka pro Evropské digitální inovační centrum (European Digital Innovation Hub). Jedná se o síť organizací, které podporují digitální transformaci a inovace v rámci Evropské unie. Cílem EDIH je poskytovat podporu malým a středním podnikům, startupům a veřejným institucím v oblasti digitálních technologií. Tato centra slouží jako zdroj odborných znalostí, poradenských služeb, vzdělávání a možností financování pro ty, kteří chtějí využít potenciál digitálních technologií ke zlepšení svých podnikatelských činností a inovací. EDIH je financováno z prostředků Evropské unie a poskytuje přístup k mezinárodním znalostem a technologiím prostřednictvím své rozsáhlé sítě.

Mohu se přihlásit na kurzy B4I Academy i pokud moje firma nepatří mezi malé a střední podniky? 

Ano, velké podniky mohou našich služeb využít na komerční bázi. Rádi vám připravíme také kurz na míru. Pro více informací o kurzech a možnostech financování nás prosím kontaktujte.

Kurzy

Je možné upravit nabízený kurz na míru?

Určitě ano. Pokud se vám kurz líbí, ale potřebujete ho upravit podle potřeb své firmy, neváhejte nás prosím kontaktovat. Malé i střední podniky mohou i zde využít výhodné financování v rámci režimu de minimis. Pro větší firmy vytvoříme nabídku dle počtu účastníků.

Kdo povede kurz Úvod do digitalizace a jaké má zkušenosti?

Garanty a zároveň školiteli tohoto kurzu jsou Ondřej Kurkin a Antonín Miller ze společnosti CARDAM, která se specializuje na digitalizaci, vývoj produktu, matematické simulace a aditivní výrobu. Ondřej má přes 10 let zkušeností  v oblasti digitalizace procesů, konceptu digitální továrny a řízení životního cyklu produktu. Antonín je expertem v oblastech plánování, řízení, racionalizace a optimalizace výrobních a logistických procesů. Zaměřuje se na propojení moderních trendů v Průmyslu 4.0 a na simulaci výrobních a logistických procesů.

Jaký je rozsah kurzu Úvod do digitalizace?

Jedná se o základní jednodenní kurz (obvykle 9:00 - 16:00), který doporučujeme následně kombinovat s navazujícími kurzy.

Komu byste doporučili kurz Úvod do digitalizace?

Kurz je skvělý pro všechny, kdo mají ve firmě na starosti strategické rozhodování, typicky CEO a majitelé firem, obchodní či R&D ředitelé. Kurz pokrývá základy pro digitalizaci a optimalizaci procesů ve firmě, proto je vhodný i pro ty, kteří se potřebují ve světě digitalizace nejprve zorientovat.

Kdo povede kurz Inovační akademie a jaké má zkušenosti?

Kurz Inovační akademie povede Ján Chaľ, konzultant společnosti ICG. Ján se dlouhodobě věnuje oblasti Lean designu, inovacím produktů a implementaci inovačních procesů do firem. Mezi lety 1995 a 2013 realizoval mnoho projektů zaměřených na snižování přímých nákladů průmyslových a spotřebních produktů pro české, slovenské, německé a italské firmy. Vedl rozsáhlé projekty Design to Cost ve společnostech Solidpower s.p.a (Itálie), Česká Zbrojovka, Ammann, Meopta, ACO, ETA, Danfoss, ZTS, Panasonics, Borcad, Bosal, a Bruker.

Jeho zkušenosti zahrnují také publikaci knihy Design for Assembly a přednášky na významných mezinárodních konferencích o Lean designu. Ján získal výzkumná stipendia na renomovaných pracovištích Lean designu v Evropě, jako jsou Technical University Denmark, Salford University (UK) a Fachhochschule Coburg (Německo). Dlouhodobě působil jako interim manažer na projektu pro přední italskou firmu Solidpower, kde koordinoval vývojové práce v oblasti Design to Cost a Design to X při vývoji kogeneračních jednotek.

Jaký je rozsah kurzu Inovační akademie?

Kurz se skládá celkem ze šesti modulů, z nichž každý trvá cca 8 hodin. Aby byl kurz lépe dostupný, rozdělili jsme ho na 2 + 2 + 2 dny. Kurz nabízíme v tuto chvíli jako balíček. Pokud byste si přáli absolvovat pouze některý z modulů, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Kdo by měl absolvovat kurz Inovační akademie? 

Kurzy jsou určeny pro CEO, členy představenstva, chief of innovation officer, majitele a technologické ředitele, strategické, produktové a marketingové manažery. Úroveň "advanced" je vhodná pro ty, kteří už mají představu o potřebě inovací ve své firmě, ale potřebují poradit, jak uřídit rizika a minimalizovat náklady. Tento kurz je zaměřen na komplexní řešení inovační strategie, vývoje produktů a procesů a řízení změn a rizik.

Jaký je výstup z kurzu Inovační akademie?

Na konci každého modulu obdržíte prezentaci, která shrnuje hlavní poznatky a doporučené postupy.

Kdo povede kurz Jak na technologickou inovaci a jaké má zkušenosti? 

Školení povedou Vojtěch Nosek a Vojtěch Kadlec, kteří jsou spoluzakladateli společnosti UNICO. Vojtěch Nosek se specializuje na problematiku duševního vlastnictví s důrazem na jeho úspěšné byznysové využití a má více než 10 let zkušeností s realizací technologických inovací. Je známý jako expert v nastavování národních i mezinárodních inovačních ekosystémů, například pro The World Bank nebo TAČR. Vojtěch Kadlec se zaměřuje na technologické inovace a jejich komercializaci. Podílel se na licencování technologií v řádech milionů korun a má zkušenosti se zakládáním technologických start-upů. Jeho odborností je analytický pohled na byznys, včetně business validace a hodnocení.

Jak dlouhý je kurz Jak na technologickou inovaci?

Celý kurz sestává celkem z pěti modulů, a je rozvržený do pěti dopolední (9:00 – 13:00).  V tuto chvíli nabízíme kurz Jak na technologickou inovaci jako komplexní balíček. Pokud byste si přáli absolvovat pouze některý z modulů, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Komu je určen kurz Jak na technologickou inovaci?

  • Modul 1 – 4: Workshopy jsou vhodné pro CEO a majitele firem, stejně jako pro obchodní či R&D ředitele, kteří se podílejí na strategických rozhodnutích v technologicky zaměřených firmách.
  • Modul 5: Tento modul je ideální pro produktové a vývojové manažery, technology a analytiky.