Andrej Chrzanowski

CEO B4I & Director EDIH

Andrej Chrzanowski má přes 20 let zkušeností s vedením a řízením v národních a nadnárodních průmyslových společnostech v sektorech obrany, letectví, automobilového průmyslu a obnovitelných zdrojů energie. Deset let působil v top managementu skupiny COLT CZ jako člen představenstva a člen dozorčích orgánů holdingu a jeho dceřiných společností, přičemž odpovídal za strategický a technologický rozvoj, výzkum a vývoj nových produktů zavádění digitalizace do výrobních procesů, rozvíjení vztahů a koordinace spolupráce mezi akademickými a univerzitními vědeckovýzkumnými institucemi a průmyslovými subjekty. Odpovídal za akvizice vybraných společností v ČR a zahraničí. Byl rovněž předsedou představenstva skupiny AIT Group. Založil společnost CARDAM Solution, zajišťující rozvoj aplikovaného výzkumu a vývoje aditivních technologií a digitalizace. Od roku 2018 je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR.

Andrej Chrzanowski