Ivan Tarant

IT manager z Centra HiLASE

Ivan Tarant vystudoval Fakultu Jadernou a Fyzikálně Inženýrskou ČVUT v Praze, kde získal titul v oboru Laserová Fyzika a Fotonika. Během své kariéry nabyl bohaté multioborové zkušenosti, které nyní uplatňuje na pozici IT Managera v Centru HiLASE v Dolních Břežanech.

Ivan se specializuje na laserové mikroobrábění a zároveň se intenzivně věnuje různým oblastem IT. Jeho odborné znalosti zahrnují počítačové simulace a výpočty, umělou inteligenci a komplexní IT architektury. Pracuje na návrhu a implementaci IT řešení, které zahrnují jak hardware, tak software, a specializuje se na implementaci end-to-end technologických řešení.

Ve své výuce klade důraz na praktické aplikace a propojení teoretických znalostí s reálnými technologickými výzvami. Jeho cílem je předat účastníkům nejen odborné vědomosti, ale také schopnost kriticky a kreativně přistupovat k tématu AI. Jeho vizí je pomoci účastníkům porozumět skutečným aplikacím a možnostem této technologie, a zároveň rozptýlit některé běžné hyperboly a mylné představy.