Jan Brajer

Vedoucí odd. průmyslové aplikace laserů - HiLASE

Jan Brajer se věnuje transferu pokročilých laserových technologií do průmyslu. Zaměřuje se např. na laser shock peening (laserové vyklepávání umožňující mnohonásobné zpevnění kovových materiálů) a laserové strukturování povrchů.

Jan Brajer