Jana De Merlier

Ředitelka STAR Cluster a garantka B4I Academy

Jana De Merlier má 20 let zkušeností s dotačním poradenstvím a strategickým řízením projektů. Spolupracovala s obcemi, firmami i neziskovým sektorem. Od roku 2007 se podílela na většině dotačních projektů obce Dolní Břežany, je aktivně zapojena do komunální politiky v obci. V rámci obce se zabývá zejména oblastí školství a přípravou strategických projektů. Od roku 2014 pracuje v laserovém centru HiLASE, kde koordinuje přípravu dotačních projektů a podílí se na tvorbě strategických dokumentů. V roce 2015 spoluzakládala neziskovou organizaci STAR Research & Innovation Cluster, jejímž posláním  je komplexní podpora rozvoje regionu STAR (Science and Technology Advanced Region – osa Dolní Břežany, Vestec, Zlatníky-Hodkovice) s cílem vytvořit vědecko-technologický klastr, jehož zdrojem konkurenceschopnosti a inovativnosti bude výzkum, vývoj a jejich využití v daném území. Od počátku je aktivní členkou konsorcia B4I.

Jana De Merlier