Martin Gášek

Developmeent Engineer CARDAM s.r.o.

Martin Gášek absolvoval Konstrukční inženýrství na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, kde se poprvé setkal s aditivními technologiemi. Po studiích pracoval na vývoji automobilového osvětlení ve společnosti Varroc Lighting Systems. Rovněž má zkušenost s konstrukcí spalovacích motorů ve společnosti ZDZ ENGINES. Od roku 2018 je součástí R&D týmu společnosti CARDAM, kde se věnuje nejrůznějším projektům, rovněž ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR. Zabýval se mj. aplikacemi aditivní výroby kovů pro oblast tepelné výměny či jejím nasazení v malosériové produkci. Vedle 3D tisku se dále zaměřuje na oblast slévárenství a produktového vývoje.