Martin Januška

Západočeská univerzita v Plzni

Doc. Ing. Martin Januška, Ph.D. se dlouhodobě zabývá oblastmi modelování procesů, optimalizace technologických procesů, metodami průmyslového inženýrství, projektovým řízením, řízením rizik a manažerským rozhodováním. Kromě působení v univerzitním prostředí má rozsáhlé znalosti z mezinárodních rozvojových projektů zejména ve veřejném sektoru. Je držitelem veškerých existujících certifikací v oblasti projektového managementu v rámci metodiky PRINCE2 a řady dalších relevantních certifikací v tomto oboru. V podnikové praxi se zabývá optimalizací podnikových procesů a analýzami ve firmách.

Martin Januška