Cybersecurity

Seznámíte se s nejlepší praxí v oblasti kybernetické bezpečnosti u nás i ve světě, konceptem řízení kontinuity činností a praktickými opatřeními v oblasti cybersecurity.

cybersecurity

Informace

Na co se zaměříme

Na seznámení s nejlepší praxí v oblasti kybernetické bezpečnosti u nás i ve světě, konceptem řízení kontinuity činností a praktickými opatřeními, které je vhodné zavést v kontextu rozumného chování i rozumné finanční náročnosti.

Obsah modulu
  • Kontext kybernetické bezpečnosti – nejlepší praxe ve světě (ISO, CIS…) a u nás (Zákon o kybernetické bezpečnosti včetně jeho novelizace v návaznosti na směrnici NIS2).
  • Koncepce řízení kontinuity, v čem je přínosem pro společnost, rozhraní management / business / IT / bezpečnost.
  • Jaké jsou role v rámci řízení kybernetické bezpečnosti a jaké by měly být jejich kompetence.
  • Co je, k čemu slouží a jak se prakticky zpracovává BIA (analýzu dopadu).
    Co je, k čemu slouží a jak se prakticky zpracovává analýza rizik (včetně finanční evaluace).
  • Praktická implementace BCM (business continuity management), co je, k čemu slouží a jak se prakticky zpracovávají DRP a BCP (havarijní plány, plány kontinuity).
  • Co je mimořádná událost (např. kybernetický incident) a jak zajistit rychlou reakci na mimořádnou událost.
  • Jak přistoupit k tvorbě bezpečnostní dokumentace v případě společností, na které se vztahuje Zákon o kybernetické bezpečnosti a na které se nevztahuje.
  • Jak vybrat opravdu potřebná technická a organizační opatření, jak stanovit jejich priority a následně rozpočet společnosti na zavedení těchto opatření.
Metodika

Workshop je prakticky zaměřený, soustředíme se na vaše podněty, přinášíme případové studie a příklady z praxe.

Naši lektoři

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte mě

Rádi s Vámi projdeme Vaše požadavky a maximálně Vás vtáhneme do přípravy obsahu kurzu. Nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.