Digitalizace předvýrobních etap

Zaměříme se na to, jak simulovat výrobní systémy a plánovat výrobu pomocí různých metodik​.

digitalizace předvýrobních etap

Informace

Na co se zaměříme

Jak plánovat výrobu pomocí různých metodik​.

Obsah modulu
 • životní cyklus produktu
 • využití DMS/PDM/PLM
 • definování požadavků na produkt z pohledu funkcí a zákazníka – tvorba zadání
  tvorba ideového návrhu a konceptu řešení – konfigurace, design
  návrh produktu – konstrukční nástroje CAD
 • matematické výpočty a simulace – CAE, standardní úlohy (statické/dynamické, únava, teplotní analýzy, apod.), nestandardní a multifizykální úlohy (dynamika tekutin, dynamika více těles, apod.), úvod do topologické optimalizace
 • TPV – příprava technologických postupů, přístupy ke zvažování výrobních technologií
 • CNC programování – CAM, simulace obrábění, simulace dalších procesů příprava virtuálního zprovoznění)
 • simulace výrobních systémů – vytvoření virtuálního dvojčete v simulačním nástroji (Siemens Plant Simulation), výrobní a logistický systém, ověřování scénářů, kvantifikace potřebných parametrů výrobního systému
 • virtuální zprovozňování – návrh pracoviště, ergonomie, procesní simulace (příprava v rámci TPV a CNC programování, simulace robotických pracovišť/linek, apod.), ověření jednotlivých aspektů výroby a možnost generování programů pro reálná pracoviště
 • plánování výroby
 • příklady použití nástrojů – možnost konzultace vhodnosti konkrétního typového nástroje, nebo postupu řešení konkrétní úlohy
 • případové studie
Metodika

Workshop je prakticky zaměřený, soustředíme se na vaše podněty, přinášíme případové studie a příklady z praxe.

Naši lektoři

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte mě

Rádi s Vámi projdeme Vaše požadavky a maximálně Vás vtáhneme do přípravy obsahu kurzu. Nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.