Digitalizace výroby

Získáte nástroje pro sběr a práci s nimi.

digitalizace výroby

Informace

Na co se zaměříme

Na sběr dat a práci s nimi.

Obsah modulu
  • sběr dat – způsoby získávání dat, čistota dat, archivace, primární a sekundární data, senzorika – IoT,
  • proč je důležité sbírat data, rozhodování založené na datech
  • využití pro sledování výroby, údržba, kvalita, energie,
  • využití MES/SCADA, ERP, MIS, BI, analýza dat, digitální vlákno
  • zpracování a vizualizace dat, komunikace člověk-stroj, stroj-stroj,
  • reálné příklady z firmy Beneš a Lát
Metodika

Workshop je prakticky zaměřený, soustředíme se na vaše podněty, přinášíme případové studie a příklady z praxe.

Naši lektoři

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte mě

Rádi s Vámi projdeme Vaše požadavky a maximálně Vás vtáhneme do přípravy obsahu kurzu. Nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.