Inovační management

Modul, který vám pomůže navrhnout správnou inovační strategii firmy, která dlouhodobě generuje významné příspěvky k tržbám.

Informace

Na co se zaměříme

Co inovovat a jak inovovat – tj. jak navrhnout správnou inovační strategii firmy, která dlouhodobě generuje významné příspěvky k tržbám, a také na to, jak vybudovat výkonný a efektivní inovační ekosystém ve firmě​.

Obsah modulu
 • Inovační strategie:
 • Inovace jako organická strategie růstu​
 • Inovační strategie – jak tvořit správnou inovační strategii
 • Inovační trajektorie: Inovace core byznysu, expanze core byznysu, vytváření nového core byznysu​
 • Inovace byznys modelu​
 • Inovace produktu a procesů​
 • Metody, nástroje​, případové studie a cvičení
 • Inovační ekosystém​:
 • Firemní inovační systém, ekosystém​
 • Měření výkonnosti inovačního systému​
 • Zvyšování výkonnosti inovačního systému​
 • Přístupy, modely k řízení inovací​
Metodika

Workshop je prakticky zaměřený, soustředíme se na vaše podněty, přinášíme případové studie a příklady z praxe.

Naši lektoři

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte mě

Rádi s Vámi projdeme Vaše požadavky a maximálně Vás vtáhneme do přípravy obsahu kurzu. Nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.