Modul 1: Tržní analýza a skauting technologií

Tržní analýza jako nezbytný krok k tomu, abyste se mohli rozhodnout, zda se do vývoje nového produktu pustit. Šetří váš čas i peníze – pomůže vám vyhnout se slepým uličkám.

Informace

Na co se zaměřujeme

Efektivní mapování trhu a technologií jako klíč k ověření vašich podnikatelských představ a ke snížení rizik spojených s vývojem nových produktů.

Co se naučíte

Objevte přínos pečlivě provedené tržní analýzy a technologického skautingu v kontextu vašeho inovačního procesu. Náš workshop vám představí cestu, jak tyto užitečné nástroje mohou vydatně podpořit vaše podnikatelské úsilí a minimalizovat rizika spojená s vývojem nových produktů. Získáte nejen vědomosti a strategie pro efektivní průzkum trhu a sledování technologických trendů i konkrétních nových technologií, ale také praktické nástroje a postupy, které mohou okamžitý dopad do efektivity vašeho výzkumu a vývoje.

Metodika

Metodika workshopu je navržena tak, aby účastníkům poskytla vhled do světa tržní analýzy a technologického skautingu zejména pomocí praktických cvičení. Každá sekce workshopu bude interaktivní a zaměřená na případové studie relevantní pro váš obor. Workshop bude poskytovat účastníkům nejen teoretické znalosti, ale také praktické nástroje a techniky využitelné v jejich práci. Během workshopu bude důraz kladen na využívání volně dostupných nástrojů a zdrojů pro analýzu trhu a technologický skauting, optimalizace procesů výzkumu a ujištění, že výsledky jsou relevantní a aplikovatelné pro strategické a operativní rozhodování vaší firmy. Na konci workshopu obdržíte prezentaci, která bude shrnovat hlavní poznatky a doporučené postupy.

Naši lektoři

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte mě

Rádi s Vámi projdeme Vaše požadavky a maximálně Vás vtáhneme do přípravy obsahu kurzu. Nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.