Risk management v inovacích

Modul, který vám pomůže uřídit rizika spojená s inovacemi.

Informace

Na co se zaměříme

Jak identifikovat, měřit, redukovat a řídit rizika a jak rozvíjet kritické myšlení​.

Obsah modulu
  • Inovační rizika jako potenciální ztráta hodnoty (zpoždění uvedení na trh, nižší poptávka vůči plánu, vyšší náklady, horší ROI., )​
  • Rizikový model inovací – Inovační strategie a Inovační systém ​
  • Identifikace rizik spojených s inovacemi
  • Risk assessment – měření, hodnocení a prioritizace inovačních rizik​
  • De – risk strategie pro redukci inovačních rizik – přehled strategií, účinnost dle typu rizika, správnost výběru – prevence, detekce, mitigace)​
  • Řízení rizik v inovačním procesu – monitoring, reakce, eskalace, integrace investorů)​
  • Modely a případové studie
Metodika

Workshop je prakticky zaměřený, soustředíme se na vaše podněty, přinášíme případové studie a příklady z praxe.

Naši lektoři

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte mě

Rádi s Vámi projdeme Vaše požadavky a maximálně Vás vtáhneme do přípravy obsahu kurzu. Nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.