Možnosti financování

Konsorcium Brain4Industry je součástí sítě EDIH (European Digital Innovation Hub), a jako takové umožňuje malým a středním firmám čerpat služby zdarma nebo s minimálními doplatky. Výhodnější finanční řešení dokážeme najít i pro velké firmy. Vybrané kurzy na míru poskytujeme také za komerčních podmínek.

Financování pro OSVČ, malé a střední podniky

Podpora de minimis je podpora poskytnutá ze státních prostředků členského státu Evropské unie. Vzhledem ke své omezené výši tato podpora nenarušuje hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie. Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 300 000  EUR. Více informací najdete např. zde.

Kurzy v režimu de minimis jsou určené pro OSVČ, malé a střední podniky (MSP) a malé podniky se střední tržní kapitalizací (tzv. small mid-caps), které zaměstnávají méně než 499 osob a které jsou daňovými rezidenty České republiky.  

Pro využití podpory de minimis vám stačí s námi podepsat smlouvu o poskytnutí vzdělávacích služeb. My se pak postaráme o zápis do státního registru de minimis. Podmínkou pro poskytnutí dotace je také vyplnění tzv. Digital Maturity Assessment – jde o dotazník vyžadovaný Evropskou unií, který vám pomůže zhodnotit úroveň digitalizace ve vaší firmě.  

Více informací najdete také v sekci FAQ.

Možnosti pro větší firmy a kurzy na míru

Větším firmám rádi zpracujeme nabídku kurzu na míru, ať už bude vycházet z našich otevřených kurzů nebo z vašich konkrétních potřeb. Při navrhování kurzu na míru

  • detailně projdeme vaše požadavky,
  • maximálně vás zapojíme do procesu přípravy kurzu,
  • nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.