Objevte potenciál aditivní výroby: B4I implementační metodika Additive Manufacturing (AM)

V dnešní době se výrobní průmysl neustále vyvíjí a inovuje. S nástupem aditivní výroby (AM) se otevírají zcela nové obzory pro výrobce, kteří hledají efektivní a inovativní způsoby, jak vyrábět nebo prototypovat své produkty. V tomto kontextu představujeme metodiku vyhodnocování AM dílů, která mění pohled výrobních společností na možnosti implementace aditivních technologií do svých výrobních procesů.

Brain4Industry: Inovace ve výrobě

Brain4Industry je ambasadorem v oblasti inovativních metodik výroby a technologických řešení. Naším posláním je přinášet nové přístupy a technologie do výrobního sektoru, aby naši klienti byli stále krok před konkurencí. Jednou z našich hlavních iniciativ je vývoj implementační metodiky AM , která umožňuje i těm výrobním společnostem, které dosud nevyužívaly potenciál aditivní výroby, objevit nové možnosti pro své produkty.

„Naše implementační AM metodika je jednoduše skvělým nástrojem, který umožňuje společnostem rychle identifikovat produkty a komponenty, které jsou ideální pro aditivní výrobu. Tato metodika vychází z komplexní analýzy produktového portfolia, posuzujeme geometrické a materiálové vlastnosti jednotlivých dílů, požadavky na jejich kvalitu, náklady, logistiku, ale i přínosy týkající se ESG. Výstupem je komplexní soubor s váhovým hodnocením výrobků, na jehož základě pak zvolíme priority a implementační road mapy,“ říká Andrej Chrzanowski, generální manažer Brain4industry.

Metodika je navržena tak, aby byla snadno použitelná i pro výrobní společnosti, které dosud nemají zkušenosti s aditivní výrobou. Díky tomu mohou výrobní firmy přijímat moderní technologie s minimálním rizikem a náklady.

Spolupráce s Chart Ferox: Úspěšné příklady v praxi

Praktická aplikace naší metodiky vytipování AM dílů byla nedávno úspěšně demonstrována ve spolupráci se společností Chart Ferox. Chart Ferox, jako významný hráč v oblasti výroby kryogenních zařízení a řešení pro skladování, distribuci a konečné použití zkapalněných plynů, hledal nové způsoby, jak optimalizovat svou výrobu.

Na základě vyspecifikovaných potřeb a požadavků jsme pro společnost Chart Ferox připravili workshop, který zahrnoval širokou škálu témat, včetně:

  • Využití různých AM technologií ve výrobě, se zaměřením na přínosy obchodní, technologické, procesní a nákladové;
  • AM Post-processing – metody, které jsou nezbytné pro dokončení a zpracování AM dílů po jejich vytisknutí;
  • Vlivu aditivní výroby na každou z fází životního cyklu produktu;
  • Potenciálu využití matematických výpočtů a simulací;
  • Významu využití topologické optimalizace pro vývoj produktu s využitím AM.

Hlavním tématem ovšem byla především B4I implementační AM metodika zpracovaná pro společnost Chart Ferox. Podařilo se nám identifikovat klíčové komponenty, které mohou být vyráběny aditivními technologiemi s vysokou efektivitou. Kromě aditivní výroby mohou tyto díly benefitovat také z topologické optimalizace.

S naší metodikou a školením na míru máte i vy možnost objevit nové příležitosti pro vaši výrobu a posunout své podnikání na další úroveň. Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho obchodního zástupce.