Brain4Industry Academy: Vzděláváním k inovacím

Praktické kurzy nejen pro malé a střední firmy zaměřené na digitalizaci, vývoj produktu a aditivní technologie, laserové a další výrobní technologie nebo soft skills pro inovace. Kurzy, které vám pomohou být vždy o krok před konkurencí.

Naše kurzy

Proč Brain4Industry Academy?

Umíme předat technologické know-how z výzkumu a vývoje nejen průmyslovým podnikům. Nabízíme prakticky zaměřené kurzy pro všechny typy podniků. Pro malé a střední podniky ZDARMA nebo téměř 100% hrazené z příspěvku EU. Kurzy vedou lektoři se zkušenostmi z průmyslu, výzkumu i vývoje.

 

Využijte špičkové zázemí Inovačního centra Brain4Industry a získejte možnost vyzkoušet si nové technologie v praxi.

Inovace

Předáváme znalosti a sdílíme technologické trendy. Společně hledáme nová řešení pro zefektivnění firemních procesů a zvýšení přidané hodnoty produktů.

Nezávislost

Doporučíme to nejlepší řešení právě pro vás. Ze sítě našich expertů vybereme zkušeného lektora, který bude nejlépe vyhovovat potřebám vaší firmy.

Komplexnost

Vzdělávání v technologických oblastech propojujeme s kurzy soft skills pro inovace.  Umíme navázat dalšími službami v oblasti implementace technologií a jejich financování.

Udržitelnost

Pomáháme zavádět ekonomicky výhodné technologie a řešení s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Možnosti financování

Pro každou firmu hledáme vhodný způsob financování. Díky členství v síti EDIH (European Digital Innovation Hub) nabízíme malým a středním firmám vzdělávací kurzy ZDARMA nebo téměř ze 100% hrazené z příspěvku EU. Výhodnější finanční řešení dokážeme najít i pro velké firmy. Vybrané kurzy na míru poskytujeme také za komerčních podmínek.

Naše kurzy

Basic
uvod do digitalizace

Úvod do digitalizace

Potřebujete se zorientovat v digitálním světě? Chcete zjistit, jaké možnosti skýtá digitalizace pro výrobní firmy? Pak je tento jednodenní kurz určený právě vám.

Advanced
příprava na digitalizaci

Jak optimalizovat procesy a připravit se na digitalizaci

Máte pocit, že by se některé věci ve firmě daly dělat efektivněji? Chcete přestat plýtvat časem nebo materiály? Uvažujete o digitalizaci? V tomto kurzu se dozvíte, co je potřeba udělat, než se pustíte do digitalizace – tedy  jak správně popsat, mapovat a optimalizovat procesy a odstranit plýtvání​.

Advanced
digitalizace předvýrobních etap

Efektivní plánování výroby

Tento kurz se zaměřuje na komplexní pochopení životního cyklu produktu a jeho optimalizaci pomocí moderních nástrojů jako jsou DMS, PDM a PLM. Účastníci se naučí definovat požadavky na produkt z hlediska funkcí i zákazníka a následně vytvářet ideové návrhy a koncepty řešení včetně konfigurace a designu.

Ptáte se nás

Co je to Brain4Industry Academy?

Jde o jednu ze služeb konsorcia Brain4Industry (B4I), což je sdružení výzkumných organizací a technologických firem. Toto sdružení pomáhá malým a středním výrobním podnikům využívat inovativní digitální řešení, aditivní výrobní systémy, umělou inteligenci a doprovodné vzdělávací a poradenské služby. Díky dotacím EU poskytuje své služby zdarma nebo za velmi výhodných podmínek. Členy konsorcia jsou Fyzikální ústav AV ČR, laserové centrum HiLASE, Středočeské inovační centrum (SIC), Cardam s.r.o., Ústav termomechaniky AV ČR a STAR Research & Innovation Cluster.

Jaké oblasti pokrývá Brain4Industry Academy?

Naše kurzy se zaměřují na digitalizaci, aditivní technologie (3D tisk), vývoj produktu, ale i na měkké dovednosti nezbytné pro inovace (např. risk nebo change management).

Jaké jsou hlavní výhody kurzů poskytovaných v rámci Brain4Industry Academy? 

  • Malé a střední podniky mohou kurzy získat zcela zdarma, nebo s minimálním doplatkem.
  • Díky expertnímu zázemí zapojených výzkumných organizací a technologických firem dokážeme připravit kurzy, které pokryjí široké spektrum oblastí nezbytných pro zavádění technologických inovací ve firmách, od optimalizace procesů až po technická řešení.
  • Vedle vzdělávání vám dokážeme pomoci např. s digitalizací či vývojem produktu, nebo poradit s financováním, to vše díky příspěvku Evropské unie za velmi výhodných podmínek.

Kdo může čerpat kurzy zdarma v režimu de minimis?

Podporu de minimis mohou čerpat malé a střední podniky (MSP), včetně OSVČ, a malé podniky se střední tržní kapitalizací (tzv. small mid-caps), které zaměstnávají méně než 499 osob a které jsou daňovými rezidenty České republiky.

Co je to podpora de minimis?

De minimis je latinský výraz, který v ekonomickém kontextu označuje pravidlo stanovené Evropskou unií pro poskytování veřejné podpory malým a středním podnikům (MSP).

Podle tohoto pravidla mohou MSP přijímat finanční podporu od veřejných institucí, aniž by tato podpora byla považována za narušení hospodářské soutěže v rámci EU.
Pravidlo de minimis stanovuje maximální částku veřejné podpory, kterou může podnik od veřejných institucí obdržet za určité období (obvykle tři finanční roky). Tato částka je stanovena na 300 000 eur pro jakýkoli subjekt a libovolné období tří po sobě jdoucích finančních let.

Taková podpora může být poskytnuta například formou dotací, úvěrů, daňových úlev nebo jiných forem finančních výhod. Podniky jsou povinny informovat poskytovatele veřejné podpory o veškeré podpoře, kterou obdrží, aby se zajistilo dodržení pravidla de minimis. Čerpání podpory se zapisuje do tzv. registru de minimis.

Co musím udělat pro to, abych mohl čerpat kurz ZDARMA? 

Pro využití podpory de minimis stačí podepsat smlouvu o poskytnutí vzdělávacích služeb. My se pak postaráme o zápis do státního registru de minimis. Podmínkou pro poskytnutí dotace je také vyplnění tzv. Digital Maturity Assessment – jde o dotazník vyžadovaný Evropskou unií, který vám pomůže zhodnotit úroveň digitalizace ve vaší firmě.

Mohu se přihlásit na kurzy B4I Academy i pokud moje firma nepatří mezi malé a střední podniky? 

Ano, velké podniky mohou našich služeb využít na komerční bázi. Rádi vám připravíme také kurz na míru. Pro více informací o kurzech a možnostech financování nás prosím kontaktujte.

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte nás.

Nenašli jste kurz, který hledáte? Ozvěte se nám a rádi se s Vámi domluvíme na kurzu přesně podle vašich potřeb.

Naši partneři