Efektivní plánování výroby

Hledáte způsoby, jak zefektivnit výrobu a lépe definovat požadavky na produkt z pohledu funkcí i zákazníka? Chtěli byste se dozvědět více o nástrojích pro návrh produktu, matematické výpočty a simulace či plánování výroby? Tento kurz se zaměřuje na komplexní pochopení životního cyklu produktu a jeho optimalizaci pomocí řady moderních nástrojů.

Přihlásit se na kurz
digitalizace předvýrobních etap

Základní informace

Na co se zaměříme

Tento kurz se zaměřuje na komplexní pochopení životního cyklu produktu a jeho optimalizaci pomocí moderních nástrojů jako jsou DMS, PDM a PLM. Účastníci se naučí definovat požadavky na produkt z hlediska funkcí i zákazníka a následně vytvářet ideové návrhy a koncepty řešení včetně konfigurace a designu. Další témata zahrnují návrh produktu pomocí konstrukčních nástrojů CAD, matematické výpočty a simulace včetně topologické optimalizace, TPV, CNC programování, simulace výrobních systémů a plánování výroby.

Obsah kurzu
 • životní cyklus produktu
 • využití DMS/PDM/PLM
 • definování požadavků na produkt z pohledu funkcí a zákazníka – tvorba zadání
 • tvorba ideového návrhu a konceptu řešení – konfigurace, design
 • návrh produktu – konstrukční nástroje CAD
 • matematické výpočty a simulace – CAE, standardní úlohy (statické/dynamické, únava, teplotní analýzy, apod.), nestandardní a multifizykální úlohy (dynamika tekutin, dynamika více těles, apod.), úvod do topologické optimalizace
 • TPV – příprava technologických postupů, přístupy ke zvažování výrobních technologií
 • CNC programování – CAM, simulace obrábění, simulace dalších procesů příprava virtuálního zprovoznění)
 • simulace výrobních systémů – vytvoření virtuálního dvojčete v simulačním nástroji (Siemens Plant Simulation), výrobní a logistický systém, ověřování scénářů,
 • kvantifikace potřebných parametrů výrobního systému
 • virtuální zprovozňování – návrh pracoviště, ergonomie, procesní simulace (příprava v rámci TPV a CNC programování, simulace robotických pracovišť/linek, apod.),
 • ověření jednotlivých aspektů výroby a možnost generování programů pro reálná pracoviště
 • plánování výroby
 • příklady použití nástrojů – možnost konzultace vhodnosti konkrétního typového nástroje, nebo postupu řešení konkrétní úlohy
 • případové studie
Rozsah

1 den, 9:00 – 16:00

Náš přístup

Workshop je prakticky zaměřený, základem jsou případové studie a příklady z praxe.

Komu jsou workshopy určeny

CEO a majitelům firem, obchodním, R&D a výrobním ředitelům – všem, kteří mají na starosti strategické rozhodování v technologicky zaměřených firmách a chtějí zůstat o krok napřed.

Chci se přihlásit do kurzu

Pro malé a střední firmy do 499 zaměstnanců je cena kurzu 100% pokryta příspěvkem EU.

Financování

Jsme součástí sítě EDIH (European Digital Innovation Hub). Pro malé a střední firmy do 499 zaměstnanců je cena kurzu 100% pokryta příspěvkem EU. Kurzovné je hrazeno formou zápisu do rejstříku de minimis na základě smlouvy o poskytnutí vzdělávacích služeb a vyplnění dotazníku Evropské komise – tzv. Digital Maturity Assessment. Zapojeným firmám se při počtu 8 účastníků převádí 16.853,- Kč do de minimis. Při jiném počtu účastníků se výše převodu do de minimis může lišit. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte.

Upozornění

Upozorňujeme, že vzhledem k využití podpory de minimis je registrace na kurz závazná – při zrušení registrace méně než 5 pracovních dnů předem si vyhrazujeme právo zapsat kurzovné přihlášené firmě do registru de minimis; účastníkovi rádi nabídneme kurz v náhradním termínu nebo jiný kurz z naší nabídky ve stejném rozsahu.

Kde se vzdělávání bude konat

Kurzy probíhají v Inovačním Centru Brain4Industry, které poskytuje jedinečné zázemí a infrastrukturu zejména pro digitalizaci, aditivní technologie a vývoj produktů.

Inovační centrum Brain4Industry | Za Radnicí 933 | 252 41 Dolní Břežany

Ptáte se nás

Je možné upravit nabízený kurz na míru?

Určitě ano. Pokud se vám kurz líbí, ale potřebujete ho upravit podle potřeb své firmy, neváhejte nás prosím kontaktovat. Malé i střední podniky mohou i zde využít výhodné financování v rámci režimu de minimis. Pro větší firmy vytvoříme nabídku dle počtu účastníků.

Kdo může čerpat kurzy zdarma v režimu de minimis?

Podporu de minimis mohou čerpat malé a střední podniky (MSP), včetně OSVČ, a malé podniky se střední tržní kapitalizací (tzv. small mid-caps), které zaměstnávají méně než 499 osob a které jsou daňovými rezidenty České republiky.

Co musím udělat pro to, abych mohl čerpat kurz ZDARMA? 

Pro využití podpory de minimis stačí podepsat smlouvu o poskytnutí vzdělávacích služeb. My se pak postaráme o zápis do státního registru de minimis. Podmínkou pro poskytnutí dotace je také vyplnění tzv. Digital Maturity Assessment – jde o dotazník vyžadovaný Evropskou unií, který vám pomůže zhodnotit úroveň digitalizace ve vaší firmě.

Co je to podpora de minimis?

De minimis je latinský výraz, který v ekonomickém kontextu označuje pravidlo stanovené Evropskou unií pro poskytování veřejné podpory malým a středním podnikům (MSP).

Podle tohoto pravidla mohou MSP přijímat finanční podporu od veřejných institucí, aniž by tato podpora byla považována za narušení hospodářské soutěže v rámci EU.
Pravidlo de minimis stanovuje maximální částku veřejné podpory, kterou může podnik od veřejných institucí obdržet za určité období (obvykle tři finanční roky). Tato částka je stanovena na 300 000 eur pro jakýkoli subjekt a libovolné období tří po sobě jdoucích finančních let.

Taková podpora může být poskytnuta například formou dotací, úvěrů, daňových úlev nebo jiných forem finančních výhod. Podniky jsou povinny informovat poskytovatele veřejné podpory o veškeré podpoře, kterou obdrží, aby se zajistilo dodržení pravidla de minimis. Čerpání podpory se zapisuje do tzv. registru de minimis.

Kde probíhají kurzy B4I Academy?

Kurzy probíhají v Inovačním Centru Brain4Industry, které se nachází v Dolních Břežanech nedaleko Prahy. Adresa je Za Radnicí 933, 252 41 Dolní Břežany. Budova poskytuje jedinečné zázemí pro digitalizaci, aditivní technologie a vývoj produktů. Disponuje řadou 3D tiskáren jak pro plasty, tak pro kovy.

Jak se k vám dostanu a kde můžu zaparkovat? 

 • Pro cestu autem můžete použít např. sjezd z Pražského okruhu (D0) na Písnici/Dolní Břežany. Inovační centrum se nachází hned vedle budovy obecního úřadu (Za Radnicí 933). Parkování je možné přímo před budovou Inovačního centra a obecního úřadu dle aktuálního ceníku nebo v parkovacím domě (za poplatek 50 Kč/den). Parkovací dům je vzdálen od Inovačního centra cca 5 minut chůze. Pro přesnou lokalitu prosím klikněte sem, více informací o parkování najdete zde.
 • Pro cestu autobusem využijte bus linky č. 333 z Kačerova (metro C) nebo bus č. 341 z nádraží Modřany.

Lektoři kurzu

Svoboda

Josef Svoboda

Generální ředitel ve společnosti DYTRON s.r.o.

Zobrazit profil
Ondřej Kurkin

Ondřej Kurkin

Jednatel CARDAM s.r.o. a garant B4I Academy

Zobrazit profil
Antonín Miller

Antonín Miller

Project Manager Industry 4.0 CARDAM s.r.o.

Zobrazit profil

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte mě

Rádi s Vámi projdeme Vaše požadavky a maximálně Vás vtáhneme do přípravy obsahu kurzu. Nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.

O kurzu

Začátek kurzu:

Pro malé a střední podniky je kurz ZDARMA (v režimu de minimis).

Máte dotazy? Kontaktujte nás