Aditivní technologie na míru

Zajímá vás, jaké aditivní technologie by se daly použít právě ve vaší firmě? Tento unikátní kurz cílí především na aplikaci aditivních technologií přímo na postupy a produkty konkrétní firmy ve všech oblastech výroby (prototyping, přípravky a zařízení pro výrobu a logistiku, údržba i samotný produkt). Klíčovou částí toho školení je workshop připravený přímo na míru vaší firmě – podrobně probereme vaše procesy a výrobu a odnesete si přehled konkrétních možností aplikace aditivních technologií ve své firmě. Naše metodika pro implementaci aditivní výroby je skvělá i pro firmy, které ještě nemají s 3D tiskem zkušenosti nebo jsou teprve v začátcích.

Přihlásit se na kurz
aditivní technologie na míru

Základní informace

Ukázkový obsah kurzu (rádi jej přizpůsobíme dle Vašich požadavků)
 • Využití aditivních technologií v průmyslu: Dozvíte se, jak jsou aditivní technologie uplatňovány v různých průmyslových odvětvích a jaké jsou aktuální trendy. Podíváme se na to, jaké přináší 3D tisk výhody – ať už obchodní, technologické nebo procesní.
 • Rozbor aditivních technologií a jejich praktické využití: Prozradíme vám, jak se od sebe jednotlivé technologie liší a jak se dají konkrétně využít v praxi. Zaměříme se i na to, jak tyto technologie splňují požadavky na vlastnosti, kvalitu a náklady výrobků.
 • Počáteční a konečné úpravy v aditivní výrobě (post-processing): Tady se podíváme na procesy, které následují po samotném tisku. To zahrnuje metody finální úpravy, povrchové úpravy a další postupy, které zlepšují celkovou kvalitu a funkčnost výrobků.
 • Životní cyklus produktu v aditivní výrobě: Dozvíte se, jak se může aditivní výroba uplatnit během celého životního cyklu produktu, od definování požadavků, přes vývoj, výrobu, servis a možnost výroby náhradních dílů až po likvidaci.
 • Topologické optimalizace a konstrukce pro aditivní výrobu: Budeme se zabývat technikami optimalizace designu, které využívají potenciál aditivní výroby. Ukážeme si, jaký vliv má správná konstrukce na výsledný produkt a jeho vlastnosti.
 • Případové studie a praktické příklady: Pro lepší porozumění si probereme reálné příklady aplikací aditivních technologií v praxi. Prozkoumáme různé případy použití v různých odvětvích a jejich dosažené výsledky.
 • B4I IMPLEMENTAČNÍ METODIKA PRO ADDITIVE MANUFACTURING: Pomocí této metodiky vám pomůžeme identifikovat klíčové komponenty, které mohou být vyráběny aditivními technologiemi s vysokou efektivitou.
 • Prohlídka Inovačního centra B4I: Nakonec si prohlédneme Inovační centrum B4I, kde se seznámíme s jednotlivými zařízeními pro aditivní výrobu plastů i kovů, včetně přístrojů pro post-processing.
 • V případě zájmu lze školení rozšířit i o matematické výpočty a simulace: CAE, standardní úlohy (statické/dynamické, únava, teplotní analýzy apod.), nestandardní a multifyzikální úlohy (dynamika tekutin, dynamika více těles apod.).
Rozsah

Standardně kurz nabízíme v rozsahu 1 – 2 dny, rádi jej však přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Výhody kurzu na míru
 • maximálně vás vtáhneme do procesu přípravy, kurz přizpůsobíme Vašim požadavkům;
 • při proškolení širšího týmu se zaměstnanci více zapojí do podpory inovací ve firmě;
 • přizpůsobíme se Vašim časovým možnostem;
 • společně připravíme prakticky zaměřený workshop, založený na případových studiích a potřebách účastníků.
Komu je kurz určen

Kurz je ideální pro techniky, konstruktéry, procesní a produktové inženýry, technické a výrobní ředitele.

Mám zájem o kurz

Pro malé a střední firmy do 499 zaměstnanců je cena kurzu téměř 100% pokryta příspěvkem EU. Doplatek pouze 5.000,- Kč/celá firma/den.

Financování

Jsme součástí sítě EDIH (European Digital Innovation Hub). Pro malé a střední firmy do 499 zaměstnanců je cena kurzu téměř 100% pokryta příspěvkem EU. Kurzovné je hrazeno formou zápisu do rejstříku de minimis na základě smlouvy o poskytnutí vzdělávacích služeb a vyplnění dotazníku Evropské komise – tzv. Digital Maturity Assessment. Při jednodenním kurzu činí doplatek 5.000,- Kč za celý kurz. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte, případně můžete nalédnout do FAQ.

Kde se vzdělávání bude konat

Kurzy probíhají v Inovačním Centru Brain4Industry, které poskytuje jedinečné zázemí a infrastrukturu zejména pro digitalizaci, aditivní technologie a vývoj produktů.

Inovační centrum Brain4Industry | Za Radnicí 933 | 252 41 Dolní Břežany

Ptáte se nás

Kdo může čerpat kurzy zdarma v režimu de minimis?

Podporu de minimis mohou čerpat malé a střední podniky (MSP), včetně OSVČ, a malé podniky se střední tržní kapitalizací (tzv. small mid-caps), které zaměstnávají méně než 499 osob a které jsou daňovými rezidenty České republiky.

Co musím udělat pro to, abych mohl čerpat kurz ZDARMA? 

Pro využití podpory de minimis stačí podepsat smlouvu o poskytnutí vzdělávacích služeb. My se pak postaráme o zápis do státního registru de minimis. Podmínkou pro poskytnutí dotace je také vyplnění tzv. Digital Maturity Assessment – jde o dotazník vyžadovaný Evropskou unií, který vám pomůže zhodnotit úroveň digitalizace ve vaší firmě.

Co je to podpora de minimis?

De minimis je latinský výraz, který v ekonomickém kontextu označuje pravidlo stanovené Evropskou unií pro poskytování veřejné podpory malým a středním podnikům (MSP).

Podle tohoto pravidla mohou MSP přijímat finanční podporu od veřejných institucí, aniž by tato podpora byla považována za narušení hospodářské soutěže v rámci EU.
Pravidlo de minimis stanovuje maximální částku veřejné podpory, kterou může podnik od veřejných institucí obdržet za určité období (obvykle tři finanční roky). Tato částka je stanovena na 300 000 eur pro jakýkoli subjekt a libovolné období tří po sobě jdoucích finančních let.

Taková podpora může být poskytnuta například formou dotací, úvěrů, daňových úlev nebo jiných forem finančních výhod. Podniky jsou povinny informovat poskytovatele veřejné podpory o veškeré podpoře, kterou obdrží, aby se zajistilo dodržení pravidla de minimis. Čerpání podpory se zapisuje do tzv. registru de minimis.

Kde probíhají kurzy B4I Academy?

Kurzy probíhají v Inovačním Centru Brain4Industry, které se nachází v Dolních Břežanech nedaleko Prahy. Adresa je Za Radnicí 933, 252 41 Dolní Břežany. Budova poskytuje jedinečné zázemí pro digitalizaci, aditivní technologie a vývoj produktů. Disponuje řadou 3D tiskáren jak pro plasty, tak pro kovy.

Jak se k vám dostanu a kde můžu zaparkovat? 

 • Pro cestu autem můžete použít např. sjezd z Pražského okruhu (D0) na Písnici/Dolní Břežany. Inovační centrum se nachází hned vedle budovy obecního úřadu (Za Radnicí 933). Parkování je možné přímo před budovou Inovačního centra a obecního úřadu dle aktuálního ceníku nebo v parkovacím domě (za poplatek 50 Kč/den). Parkovací dům je vzdálen od Inovačního centra cca 5 minut chůze. Pro přesnou lokalitu prosím klikněte sem, více informací o parkování najdete zde.
 • Pro cestu autobusem využijte bus linky č. 333 z Kačerova (metro C) nebo bus č. 341 z nádraží Modřany.

Garanti kurzu

Ondřej Kurkin

Ondřej Kurkin

Jednatel CARDAM s.r.o. a garant B4I Academy

Zobrazit profil

Lektoři kurzu

Máte zájem o řešení na míru? Kontaktujte mě

Rádi s Vámi projdeme Vaše požadavky a maximálně Vás vtáhneme do přípravy obsahu kurzu. Nabídneme financování v závislosti na počtu školených osob.

O kurzu

Začátek kurzu:

Termín dle domluvy. Pro malé a střední podniky je kurz s výrazným příspěvkem EU (v režimu de minimis). Doplatek pouze 5000,- Kč/celá firma/den.

Máte dotazy? Kontaktujte nás